Mushroom Pizza

Mushroom Pizza

Mushroom Pizza

Mushroom Pizza

Espy Pizza

Espy Pizza
Espy Pizza

> Mushroom

Mushroom

Pick A Topping :

Intasgram ( Miễn phí )
Facebook ( Miễn phí )
facebook ( Miễn phí )
twitter ( Miễn phí )
Google ( Miễn phí )
Youtube ( Miễn phí )
( Miễn phí )
( Miễn phí )
( Miễn phí )
Twitter ( Miễn phí )
( Miễn phí )
Youtube ( Miễn phí )
Quận 1 ( 115.000 đ )
Quận 2 ( 115.000 đ )
Quận 3 ( 115.000 đ )
Quận 4 ( 115.000 đ )
Quận 5 ( 300.000 đ )
Quận 7 ( 1.000.000 đ )
154 Cống Quỳnh, Quận 1 ( Miễn phí )
The Vista , Quận 2 ( Miễn phí )

nấm xào , hành tây

Nội dung

Thưởng thức pizza nấm với nấm xào và hành tây

Sản phẩm tương tự